Atıksu Sistemleri

Kullanılmış suyun uzaklaştırılması insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaç o kadar temeldir ki yıllarca bir şekilde nasıl olsa yapılır mantığı ile geri planlara itilmiş, mühendisliğin ve mühendisin bu konudaki bilgi ve tecrübesi hep göz ardı edilmiştir.

Ancak unutulmamalıdır ki doğru etüt edilip doğru tasarlanmamış ve uygulanmamış bir atık su projesi hem kullanılan suyun uzaklaştırılması esnasında hem de yağış sırasında yağmursuyu sistemlerinin yetersiz kaldığı anlarda, ciddi sorunlara neden olmaktadır.

Firmamız; şehir, belde ve özel bölgelerin içme suyu şebekelerinin projelendirme, inşa ve imalatlarında uzun yıllar Proje Müdürü ve Koordinatör sıfatıyla görev yapan kurucu personeli ile bu konuda ciddi tecrübe sahibidir.

Bütün altyapı projelerinde olduğu gibi atık su sistemlerinin çözümünde de öncelikli olarak proje alanının genel ve topoğrafik yapısına uygun bir taslak hazırlandıktan sonra, ihtiyaca en uygun çözüm uygulanmalıdır. Uygulamacının işini kolaylaştırıcı çözümler üretilmelidir.

Cazibeli sistemlerde borunun malzeme tipinden, arazinin topoğrafik şartlarına kadar her detay önem taşır. Sistemin mümkün olduğunca bir bütün halinde çalıştırılması gerekir. Bu nedenle sistemin hidrolik çözümleri dikkatle yapılmalıdır. Arazinin topografyasının müsait olmadığı durumlarda, sistemde terfi merkezleri, fosseptikler ve/veya ikincil arıtma tesisleri uygulanmasına gidilebilir.

Cazibeli hatlarda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, mevcut veya projelendirilmiş diğer altyapı tesisleri ile uyumdur. Basınçlı hatlarda bu durum belirli ölçüde tölere edilebilirken, cazibeli hatlarda bu durum büyük önem taşır. Yatay ve düşey düzlemlerde boruların çakışmasını önleyici tedbirler alınmalı, kritik geçişlerde özel geçiş detayları hazırlanmalıdır. Bu işlemlerin yapılmasının en sağlıklı yolu, sistemlerin süperpoze edilerek, bir arada projelendirilmesidir.

Firmamız atık su sistemleri hazırlanması hususunda, en uygun hizmeti sunmaktadır.