Altyapı projelendirme

1-Atıksu Şebeke Projesi ve hesap cetvellerinin Hazırlanması.

İşin tarifi: Projenin ilgili İSKİ yönetmelik ve standartlarına göre hazırlanması, toplayıcı havzasını gösteren hidrolik plan, bacaları, ara mesafeleri, boru eğimini, boru çap ve cinslerini gösteren inşaat planı, dolulukları gösteren profil ve diğer altyapı geçişi ile ilgili detay ve hendek kesiti detaylarının verilmesi 1/2000 ölçekli havza planı 1/1000 ölçekli inşaat planı ve diğer gerekli detaylar hazırlanması, İSKİ ye onaylatılması 

2-Yağmursuyu Projelerinin ve hesap cetvellerinin Hazırlanması.

Projenin ilgili İSKİ yönetmelik ve standartlara göre hazırlanması, toplayıcı havzasını gösteren hidrolik plan, bacaları, ara mesafeleri, boru eğimini, boru çap ve cinslerini gösteren inşaat planı, dolulukları gösteren profil ve diğer altyapı geçişi ile ilgili detay ve hendek kesiti detaylarının verilmesi 1/2000 ölçekli havza planı 1/1000 ölçekli inşaat planı ve 1/100-1/1000 ölçekli profil diğer gerekli detaylar hazırlanması, İski ye onaylatılması işi.

3-İçmesuyu Şebeke Projesi Hazırlanması.

Projenin ilgili İSKİ yönetmelik ve standartlara göre hazırlanması, su ihtiyaç tabloları hazırlanması, gerekli detayların verilmesi, hidrolik hesapların ve hesap planı (1/1000) ile şebeke planlarının (1/1000) hazırlanması, düğüm nokta detaylarının  (1/25) ve proje raporu, malzeme metrajlarının hazırlanması(gerekli sanat yapılarının gösterilmesi)ve İski ye onaylatılması işi.

4-Yangın Sistemi projesi hazırlanması.

Merkezi yangın sistemi için gerekli su ihtiyacı ve su deposunun hesaplarının yapılması, boru hatları üzerine yangın muslukları ve yangın dolaplarının vaziyet planına yerleştirilmesi ve hizmet çapları ile boruların çap ve cinslerini gösteren (1/1000) planların ve gerekli detayların hazırlanması  

Oturum alanı 5000m2 alanı geçen projelerde içme suyu projesinde ayrı olarak tekrar planlanmalıdır. Özel bir hükümdür.

Bu projenin İSKİ’ye onaylatılmasına gerek yoktur.

5-Sulama Projesinin Hazırlanması.

Projenin ilgili İSKİ yönetmelik ve standartlara göre hazırlanması, su ihtiyaç tabloları hazırlanması, gerekli detayların verilmesi, hidrolik hesapların ve hesap planı (1/1000) ile şebeke planlarının (1/1000) hazırlanması, düğüm nokta detaylarının  (1/25) ve proje raporu, malzeme metrajlarının hazırlanması(gerekli sanat yapılarının gösterilmesi)

Sulama projesi Peyzaj projesi ile uyumlu olmalıdır. Bu projede sulama şeklini zaman ayarlı ve bölge bölge ayarlaması yapılır. Su basıncının etkilenmemesi için projeye uygun şekilde planlanır. Bu projenin İSKİ’ye onaylatılmasına gerek yoktur.

6-Yeraltı suyu drenaj Projesinin Hazırlanması.

Konut temellerinde toplanacak zemin suyunun uzaklaştırılması için Zemin etüdü içinde verilen zemin geçirgenlik kapasitesi ve yeraltı su seviyesi kapsamında proje hesaplarının yapılması, boru çap ve eğimlerinin tespiti, 1/1000 lik planda tüm konutların yağmursuyu sistemine bağlantısının 1/1000 lik ölçekli planda gösterilmesi gerekli tip detay ve kesitlerin dahil drenaj projesi hazırlanması  

7-Fosebtik Projesinin Hazırlanması.

Foseptik mimari proje onayı, proje raporu, hazırlanması

İSKİ’ye onaylatılıyor.